1. BESTILLING & DEPOSITUM 
Depositumsfaktura sendes sammen med bestillingsbekreftelsen. For at påmeldingen skal være bindende må depositumet være innbetalt senest 6 dager etter mottagelse av faktura. Innbetaling av depositumet bekrefter at kunden har lest og godkjent reisebetingelsene og er kjent med de øvrige reisevilkårene.

2. SÆRSKILTE AVBESTILLINGSREGLER
Ved avbestilling av andre årsaker enn akutt, legedokumentert sykdom med avbestillingsforsikring, og ved avbestilling hvor det ikke er tegnet avbestillingsforsikring, gjelder følgende avbestillingsgebyr:
For avbestilling inntil 45 dager før avreise: 40% av reisens pris. Fra 30 dager inntil 15 dager før avreise: 60% av reisens pris.  Fra 14 dager inntil 0 dager før avreise: 100% av reisens pris.
Som følge av de betingelser vi har hos våre underleverandører, må vi forskuttere deler av reisen. Slike beløp vil ikke bli refundert oss dersom vår kunde avbestiller, og vi har følgelig andre bestemmelser for depositum, betalingsfrister og avbestilling mot vederlag enn hva som følger av hovedreglene i Alminnelige Vilkår for Pakkereiser, jfr. våre betingelser pkt. 3.2.

3. ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER
Vi henviser for øvrig til alminnelige vilkår for pakkereiser, se vår nettside:www.mauritravel.no

MauriTravel Scandinavia AS   |   Postboks 5848 Majorstuen   |   0308 OSLO
E-post: post@mauritravel.no   |   Telefon: 67 11 64 51
Copyright © 2007 MauriTravel Scandinavia AS. All rights reserved under national and international copyright laws.