Bestilling
Etter bestilling av reisen vil du motta en reisebekreftelse med detaljert informasjon om reisen din. Her fremkommer priser, og flytider, samt eventuelle tilleggstjenester. Det er viktig at du sjekker at datoen stemmer i henhold til det bestilte, samt at alle navn er korrekt skrevet og stemmer med navnet i passet. Eventuelle feil må meldes fra umiddelbart etter mottagelse av bekreftelsen. Sammen med bekreftelsen følger en depositumsfaktura. For at påmeldingen skal være bindende må depositumet være innbetalt senest 6 dager etter at fakturaen er mottatt.

Avbestilling
Avbestilling bør skje straks det foreligger en hindring for å gjennomføre reisen. Følgende avbestillingsregler og gebyrer gjelder for avbestilling som ikke omfattes av avbestillingforsikringen, dersom ikke annet er spesifisert i bekreftelsen. Frem til 42 dager før avreise: kr 300,-. Fra 42 - 15 dager før avreise: kr 1 500,-. Fra 14 - 4 dager før avreise: 50% av reisens pris. Fra 3 dager før avreise: ingen refusjon.
Som følge av de betingelser vi har hos våre underleverandører, må vi forskuttere deler av reisen. Slike beløp vil ikke bli refundert oss dersom vår kunde avbestiller, og vi har følgelig andre bestemmelser for depositum, betalingsfrister og avbestilling mot vederlag enn hva som følger av hovedreglene i Alminnelige Vilkår for Pakkereiser, jfr. våre betingelser pkt. 3.2.

Betaling & reisedokumenter
Reisen innbetales til MauriTravel kontonr.: 6011.06.41195 Sluttbeløpet forfaller til betaling 60 dager før avreisdatoen og reisedokumentene sendes cirka 3 uker før avreise. Billettene viser detaljert hva du har bestilt, og det er ditt ansvar å kontrollere at opplysningene på billettene stemmer. Eventuelt feilstavet navn som ikke er meldt fra om ved mottagelse av reisebekreftelsen, kan medføre en kostnad for navneendring som vil bli belastet passasjeren.

Avbestillings- & reiseforsikring
Alle reisende må ha en avbestillings- og reiseforsikring mot uforutsette  hendelser. Vi samarbeider med forsikringsselskapet Gouda og kan anbefale deres forsikringer.

Pass & Visum
Kontroller at passet ditt er gyldig minst seks måneder etter hjemreise. I tillegg kreves det visum for innreise i enkelte land. Det er den reisendes ansvar å sørge for å ha gyldig pass og visum.

Les reisebetingelsene
Reisebetingelsene er grunnlag for både dine rettigheter som reisende og våre som arrangør av reisen. MauriTravel har særskilte reisevilkår for en del av sine reiser, se særskilte bestingelser.

MauriTravel tar forbehold om trykkfeil på websiden og tilhørende prislister. 
 

MauriTravel Scandinavia AS   |   Postboks 5848 Majorstuen   |   0308 OSLO
E-post: post@mauritravel.no   |   Telefon: 67 11 64 51
Copyright © 2007 MauriTravel Scandinavia AS. All rights reserved under national and international copyright laws.